<b>Databanka</b> - Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom vytvorilo databázu informácií s rómskou tematikou dostupnú na internete <b>Databanka</b> - Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom vytvorilo databázu informácií s rómskou tematikou dostupnú na internete <b>Farebný svet </b> Súťaž v kreslení  o rómskej literatúre, o rozprávkach, o remeslách, o kováčstve <b>Ešte raz- Mekjekhvar </b> -  Spoločne proti stereotypom a predsudkom voči Rómom v médiách <b>Jazyk</b> - ochrana a podpora regionálnych alebo menšinových jazykov je významným prínosom utvárania Európy založenej na princípoch demokracie a kultúrnej rozmanitosti v rámci zachovania národnej suverenity a územnej integrity. <i> (Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov) </i>

Aktuality Romano kher

"Mosty medzi ľuďmi sa stavajú ľudskými skutkami." (rómske príslovie)

"O phurda maškar o manuša pes ačhaven manušikane buťenca." (rómske príslovie)

Rómsky dom- Romano Kher je občianske združenie zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. OZ Rómsky dom - Romano Kher sa na Slovensku svojou činnosťou usiluje o dosiahnutie bezkonfliktného spolunažívania Rómov a majoritnej spoločnosti.

Organizuje literárno-výtvarné súťaže, podporuje rómsky jazyk, vytvorilo a rozširuje rómsku multimediálnu encyklopédiu a monitoruje postoj médií k národnostným menšinám.

Aktivity :

1. FAREBNÝ SVET- Coloriskeri luma je súťaž o.z. Romano Kher- Rómsky dom, ktorá prebieha už siedmy rok. Jej cieľom je spoznávanie rómskej literatúry pre deti, ako aj literatúry z rómskeho prostredia, rómskej histórie a rómskych tradícií a motivovanie ku kresleniu inšpirovaného uvedenou literatúrou.

2.MEK JEKHVAR – Ešte raz: podpora a ochrana rómskej národnostnej menšiny prostredníctvom komunikácie s médiami a verejnosťou – vytváraním spätnej väzby médiám, ktoré často necitlivo a stereotypne pristupujú k rómskej národnostnej menšine. Cieľom projektu je aj vzdelávanie čitateľov k čítaniu s porozumením a odhaľovaním stereotypov a predsudkov v príspevkoch o Rómoch a prešľapov voči Etickému kódexu novinárov.Viac informácií Ešte raz- Mekhjekvar

3. ROZPRÁVKY – Paramisa je program určený malým i veľkým milovníkom rozprávok a literatúry predovšetkým pre deti a mládež, prostredníctvom ktorého spoznávame tradície, kultúru i neľahký život Rómov v minulosti, ktorý vyústil až do dnešnej podoby vzťahov spoločnosti k Rómom a Rómov k svojmu okoliu.

4. NÁŠ SVET- Amari luma : 1. rómska multimediálna encyklopédia, v ktorej čitateľ nájde vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, inštitúcií, organizácií, osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku.

5. RÓMSKA ONLINE DATABANKA " www.databanka.romanokher.eu. Portál prináša:informácie o mimovládnych neziskových organizáciách a inštitúciách venujúcich sa Rómom poznatky o podujatiach, ktoré organizujú Rómovia i majorita pre všetkých, údaje o vzdelávaní, kultúre, histórii Rómov, rómskych osobnostiach a ďalších zaujímavostiach, informácie o publikáciách, diplomových prácach, výskumných prácach zameraných na Rómov.

Viac informácii…
l

Podporte nás a darujte nám ONLINE DAR

Príspevkom z online daru podporíte vzdelávanie a kultúru pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Blog

Partneri

  • Martinus.sk
  • EEA
  • Open society foundation
  • Úrad vlády SR
  • Ministerstvo zahraničných vecí SR
  • International Women’s Club

Eventy