The Blog

Festival „Menšinové kultúrne leto“

i Aug 20th No Comments by

Festival Menšinové kultúrne leto mal v roku 2007 premiéru. Uskutočnil sa v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2007.

Festival usporiadali občianske združenia Romano kher – Rómsky dom a In Minorita v dňoch 15. – 19. augusta 2007 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Na festivale vystúpili:

   • Slovenský folklór v podaní súboru JAVORČEK, ktorého členmi sú ľudia s mentálnym postihom
   • Mužský spevokol z Jaroviec – prezentácia kultúry Chorvátov žijúcich na Slovensku
   • GENERÁCIE z Komárna – prezentácia kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku
   • Skupina MARMÓN z Chmelnice – prezentácia kultúry Nemcov žijúcich na Slovensku
   • Skupina CESPOM z Lučenca  – prezentácia kultúry Rómov žijúcich na Slovensku
Foto: archív Romano kher

Foto: archív Romano kher

Foto: archív Romano kher

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ho vyhodnotilo ako jeden z najlepších programov, ktorý si takto začal budovať svoju tradíciu každoročného podujatia.

Podujatie v médiách:

Comments