Rómsky stôl na tradičnom Vianočnom bazári Medzinárodného klubu žien v Bratislave

Rómsky stôl na tradičnom Vianočnom bazári Medzinárodného klubu žien v Bratislave

i Nov 22nd No Comments by

Tradičným rómskym stolom sa na 19. ročníku Vianočného bazáru predstavili aj rómske organizácie zo Slovenska.

Každoročne vianočnú sezónu otvárajú  ženy z Medzinárodného klubu žien v Bratislave svojím Vianočným bazárom. Na podujatí sa prezentuje približne 40 krajín a 20 škôl a mimovládnych organizácií, navštívi ho približne 4 500 návštevníkov.

Špecifikom Romano kher – Rómsky dom je, že každý rok prizýva k svojmu “rómskemu stolu” inú mimovládnu organizáciu v rámci Slovenska, ktorej členovia sú Rómovia, alebo ktorá pracuje s rómskymi deťmi a mládežou. 

V tomto roku  sa prezentácie ujali občianske združenia Divé maky a Pramienok a Dialóg. Deti z  Divých makov (Ferko Kudrý, Monika Kováčová, Mirko Turták) pomáhali pri samotnom predaji vlastnoručne vyrobených výrobkov.

Zdieľané foto, autor: Divé maky

Podujatie v médiách:

Džez po rómsky – Kaj džas tu

i Nov 11th No Comments by

Dňa 11. novembra 2009 sa v hudobnom klube Hlava XXII uskutočnil krst CD Džez po rómsky pod názvom Kaj džas tu.

Realizovala sa tak myšlienka vytvoriť CD, na ktorom by boli nahraté známe swingové a džezové piesne s textami v rómčine a v interpretácii rómskych spevákov Edity Kovářovej a Roberta Šipoša.

Hudobnú nahrávku nahrali aj nerómski hudobníci.

Autormi rómskych textov bol rómsky básnik Dezider Banga a rómsky lingvista Stanislav Cina. Súčasťou CD boli aj aj texty piesní v rómskom, slovenskom a anglickom jazyku.

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR, krstným otcom známy džezový hudobník – saxafonista Milo Suchomel, hosťami večer boli aj členovia jeho Quarteta.

Spoluorganizátorkami hudobného večera spojeného s krstom CD boli aj ženy z Medzinárodného klubu žien v Bratislave.

Podujatie v médiách: