The Blog

Džez po rómsky – Kaj džas tu

i Nov 11th No Comments by

Dňa 11. novembra 2009 sa v hudobnom klube Hlava XXII uskutočnil krst CD Džez po rómsky pod názvom Kaj džas tu.

Realizovala sa tak myšlienka vytvoriť CD, na ktorom by boli nahraté známe swingové a džezové piesne s textami v rómčine a v interpretácii rómskych spevákov Edity Kovářovej a Roberta Šipoša.

Hudobnú nahrávku nahrali aj nerómski hudobníci.

Autormi rómskych textov bol rómsky básnik Dezider Banga a rómsky lingvista Stanislav Cina. Súčasťou CD boli aj aj texty piesní v rómskom, slovenskom a anglickom jazyku.

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR, krstným otcom známy džezový hudobník – saxafonista Milo Suchomel, hosťami večer boli aj členovia jeho Quarteta.

Spoluorganizátorkami hudobného večera spojeného s krstom CD boli aj ženy z Medzinárodného klubu žien v Bratislave.

Podujatie v médiách:

Comments