Workshop oganizácií Romano kher – Rómsky dom a In Minorita k vzniku Rómskeho dokumentačného a informačného centra

Workshop oganizácií Romano kher – Rómsky dom a In Minorita k vzniku Rómskeho dokumentačného a informačného centra

i Dec 10th No Comments by

Romano kher – Rómsky dom a In Minorita pod záštitou splnomocnenca vlády pre rómske komunity Miroslava Polláka zorganizovali pracovný workshop Rómske dokumentačné a informačné centrum, ktorého cieľom bolo identifikovať potreby, úlohy a zameranie novovzniknutého Rómskeho dokumentačného a informačného centra.

S myšlienkou vybudovať na Slovensku Rómske dokumentačné a informačné centrum (RDIC) prišli dve občianske združenia – In Minorita a Romano kher – Rómsky dom. Ich cieľom je vytvoriť odborné multidisciplinárne pracovisko, ktoré bude vyhľadávať, spracovávať a sprístupňovať verejnosti informácie o Rómoch.

O podujatí v médiách:

Rómovia na Slovensku po roku 1989 – otvorenie výstavy v Slovenskom národnom múzeu

i Dec 10th No Comments by

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra 2010) pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bola v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave otvorená výstava  Rómovia na Slovensku po roku 1989.

Cieľom výstavy je priniesť informácie o najdôležitejších politicko-spoločenských zmenách súvisiacich s Rómmi po roku 1989. Informácie sú zhrnuté do ôsmich oblastí: 

  • politika
  • menšinová kultúra a politika
  • sociálna oblasť a zdravie
  • vzdelávanie
  • bývanie
  • neziskový sektor a cirkvi
  • diskriminácia a rodová rovnosť a 
  • obraz Rómov na verejnosti.

Ďalšie informácie o výstave nájdete TU.

Autor fotografie: Arne Mann
Autor fotografie: Arne Mann
Autor fotografie: Arne Mann

Výstava je verejnosti sprístupnená od 11. decembra 2010 do 12. januára 2011.

Podujatie v médiách a na webe: Rómovia na Slovensku po roku 1989