Tlačová správa: Médiá zobrazujú Rómov stereotypne a často anonymne

Tlačová správa: Médiá zobrazujú Rómov stereotypne a často anonymne

i Dec 11th No Comments by

Občianske združenie Romano Kher – Rómsky dom v spolupráci s agentúrou NEWTON Media vypracovalo analýzu takmer 900 novinárskych príspevkov, ktoré boli publikované v denníkoch SME, Pravda, Hospodárske noviny, Plus jeden deň a Nový Čas, na webových portáloch aktualne.sk, pluska.sk a topky.sk a v hlavných spravodajstvách TV Markízy, TV JOJ, TA3 a Jednotky.

Výsledky analýzy zverejňujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. december) v priloženej Tlačovej správe TS_Zobrazovanie_Romov_v_slovenskych_mediach_10_12_14. Pripájame aj prehľadné Desatoro novinára píšuceho o rómskej téme, kde nájdete aj konkrétne príklady z príspevkov. Posielame tiež dáta kompletnú Mediálnu analýzu s číslami a grafmi a Vyjadrenia expertov.

“Je bez vzdelania, chudobný, má veľa detí, je odkázaný na pomoc štátu a oveľa častejšie pácha kriminalitu ako príslušník väčšinového obyvateľstva. Tak v očiach majority často vyzerajú Rómovia, pričom na ich stereotypnom obraze majú svoj podiel aj niektoré médiá. Potvrdila to aj analýza občianskeho združenia Romano kher –Rómsky dom v spolupráci so spoločnosťou NEWTON Media.” 

Ostatné dokumenty  nájdete dlhodobo v sekcii Dokumenty a dole.

Desatoro novinára: DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch_10_12_2014

Mediálna analýza: Analyza_Medialny_obraz_Romov

Vyjadrenie expertov:Vyjadrenia_expertov

Obraz maďarských Rómov z roku 2011: Obraz Romov v madarskych mediach

FAREBNÝ SVET-COLORISKERI LUMA 2015

i Dec 8th No Comments by

farebny_svet

Rómski hudobníci alebo rómski kováči patrili k členom rómskej komunity, ktorých majorita vždy vyhľadávala a potrebovala ich služby. Vďaka tomu sa mohli šikovní hudobníci a majstri kováčskeho remesla spoločensky začleňovať.

Tradičné rómske remeslá – je téma tohtoročnej celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Súťaž sa koná už siedmy rok a doteraz sa v nej zúčastnilo približne 300 detí z 55 škôl na Slovensku.

V rokoch 2012 – 2014 bola témou súťaže rómska rozprávka od rómskych autorov alebo autorov, ktorí písali z rómskeho prostredia. Najmä pedagógovia oceňovali súťaž, ktorá učí všetkých spoznávať rómsku kultúru a dejiny a pomáha učiteľom pri multikultúrnej výchove a objavuje nové talentované deti.

Súťaž je určená pre všetky deti, rómske i nerómske deti. Môžu sa do nej zapojiť žiačky a žiaci základných škôl, deti z komunitných centier a centier voľného času. Ocenenie najlepších bude 20. júna 2015 v Dunajskej Lužnej na Európskom rómskom kováčskom sympóziu.

Zapojte sa aj Vy do súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Uzávierka je 29. mája 2015. Práce detí posielajte na adresu:

  • Lucia Mináčová
  • Národné osvetové centrum
  • Nám. SNP 12
  • 812 34 Bratislava

O výsledkoch vás budeme informovať aj na Facebooku

Viac informácií  nájdete v  ŠTATÚTE SÚŤAŽE:

Download (PDF, 463KB)

 

     

Farebný svet- Coloriskeri luma 2014

i Dec 8th No Comments by

Romano kher – Rómsky dom uverejnil nové vydanie katalógu z čitateľsko-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2014. Čitatelia v ňom nájdu opäť pekné kresby detí z celého Slovenska a úryvky z rómskych rozprávok alebo literatúry z rómskeho prostredia s krátkym životopisom autorov.

Železná dedina

Neďaleko Bratislavy bola dedina, v ktorej žili Rómovia už pred tristo rokmi, medzi ktorými bolo veľa kováčov. Boli medzi nimi jednoduchí kováči, ale aj takí, ktorí vedeli podkuť koňa alebo dokonca ukuť umeleckú železnú bránu. Kováči z obce ukuli ohradu okolo Kačacej fontány v Bratislave, bránu pred Grassalkovičovým palácom, zábradlie na Michalskom moste a mnoho ďalších vecí v Bratislave i v iných mestách. Britská kráľovná Alžbeta II. dostala pri návšteve Slovenska v roku 2008 od kováčov vykovanú detskú ruku so srdcom na dlani.   Boli to bohatí a múdri kováči, ktorí svojich synov a svoje dcéry poslali do škôl a dnes sú namiesto voľakedajších chatrčí v rómskej časti krásne domy.

Dedina sa volá Dunajská Lužná a volajú ju aj železná dedina. Občianske združenie Chartikano už dvanásť rokov organizuje Európske rómske kováčske sympózium, ktorým vzdáva úctu svojim kováčskym predkom a zároveň dokazuje, že ide o živú tradíciu. V roku 2015 sa spojili občianske združenie Chartikano s občianskym združením Romano kher – Rómsky dom. Čitateľsko-výtvarná súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma, ktorá beží už siedmy rok bola vyhlásená na tému tradičné rómske remeslá a oceňovanie víťazov sa uskutoční na Európskom rómskom kováčskom sympóziu.

Katalóg výherných diela v ročníku 2014 nájdete POD TEXTOM, ZOZNAM VÝHERCOV JE ZVEREJENENÝ TU: http://paramisa.blogspot.sk/2014/09/vyhodnotenie-literarnej-sutaze-farebny.html

KATALÓG  2014 OBSAHUJE NAJLEPŠIE DIELA, KRESBY, MAĽBY ŽIAKOV NA TÉMU ROZPRÁVKY, preto ju násjdete na webovej stránke PARAMISA:

Download (PDF, 6.36MB)

Tradičné rómske remeslá nájdete popísané v tomto materiály, ktorý bude slúžiť zároveń ako manuál pre ďalši´ročník v spolupráci s Európskym dňom kovácstva:

Download (PDF, 2.08MB)