Študentky VŠMU na návšteve v Romano kher – Rómskom dome

Študentky VŠMU na návšteve v Romano kher – Rómskom dome

i Apr 27th No Comments by

Prednedávnom sme mali v Romano kher – Rómskom dome návštevu. Zavítali k nám študentky odboru divadelný manažment Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave spolu so svojou pedagogičkou Zuzanou Lampl. Návšteva bola súčasťou prednášky sociológia subkultúr.

Aké boli dojmy študentiek?

Patrícia:

Exkurzia bola prínosná. Predsudky išli bokom cez rozhovory sme sa dozvedeli mnohé nové veci. Najviac ma zaujala celoštátna výtvarná súťaž Farebný svet. Prekvapilo ma, koľko máme talentovaných rómskych detí na Slovensku.

Veronika:

Zaujímavá bola informácia o knihe rómskej autorky zo Švédska, ktorá je v tejto severskej krajine povinnou literatúrou a učebnicou multikultúry. Jej názov je Katici, v slovenskom preklade ju vydalo ministerstvo školstva v roku 2004, ale ak by ju naši učitelia v súčasnosti niekto zháňali v knihkupectvách, tak ju nezoženú. Vyšla iba raz, pritom by zišla dotlač pre ďalšie deti, ktoré by pomocou knihy lepšie pochopili, aká je rómska kultúra.

Magdaléna:

Rómovia sú u nás jednou z nadiskutovanejších tém na Slovensku, nie vždy ale máme príležitosť vidieť veci z pohľadu, ako nám ich predstavila pani Horváthová z občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Rozhovor s ňou mi úplne zmenil pohľad na Rómov.

študenti 5. ročníka Divadelnej fakulty VSMU

Popis k obrázku: Na obrázku je celý ročník odboru divadelného manažmentu DF VŠMU. Študent na návšteve v Romano kher – Rómskom dome nebol, bol chorý. Dievčatám sa u nás páčilo.

Predstavili knihu Tajomstvá detského srdca

i Apr 20th No Comments by

tajomstva

Dvadsať rokov pracovala rehoľná sestra Sr. Stellamaris Tóthová v Nízkoprahovom centre v Snine s rómskymi deťmi. Viedla ich k umeleckej činnosti – učila ich tvoriť literárne texty, vyjadrovať sa kresbami, fotografiami i divadelnou rečou. Deti zo Sniny i z Humenného sa zúčastňovali rôznych výtvarných, literárnych a divadelných, regionálnych i celoslovenských súťaží a každý rok získali ocenenie. Jedným z výstupov týchto aktivít od roku 2012 je kniha Tajomstvá detského srdca, ktorú zostavila Sr. Stellamaris a spolu s o. z. Čhave kamoro vydalo o. z. Romano kher – Rómsky dom.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa v Špeciálnej základnej škole Třebíčska v Humennom uskutočnilo slávnostné podujatie po názvom Dlhá cesta z Indie. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy Tajomstvá detského srdca. Podujatia sa zúčastnili aj autorky kresieb či textov uverejnených v knihe. Krásna, zaujímavo graficky riešená kniha s  ilustráciami a textami členov Nízkoprahového centra bude pre dievčatá a chlapcov vzácnou pamiatkou, ktorú možno ukážu hrdo svojim vnúčatám. Sr. Stellamaris, ktorá mala hlavnú zásluhu na vzniku knihy sa predstavenia publikácie nemohla zúčastniť, pretože od septembra 2014 je na misii v africkom Kamerune.

Vznik knihy mohol byť realizovaný vďaka podpore Fodnu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska a podpore Mesta Snina.

Vydanie knihy podporili Medzinárodný klub žien v Bratislave a vydavateľstvo Don Bosco v Bratislave.

Obraz Rómov v maďarských médiách

i Apr 9th No Comments by

Viete o tom, že aj v Maďarsku najviac zaujíma novinárov kriminalita a chudoba, keď ide o Rómov? Vedeli ste, že keď  prezentujú maďarskí  novinári  v médiách  rómske celebrity, málokedy uvedú, že ide o príslušníka rómskej národnostnej menšiny? Pripravili sme pre Vás rešerš publikácie od a „Pushed to The Edge. Research Report on the Representation of Roma Communities in Hungarian Mainstream Media“.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv v roku 2014 Romano kher – Rómsky dom uverejnil výsledky analýzy zobrazovania Rómov vo vybraných slovenských médiách, ktorú sme vypracovali v spolupráci s agentúrou Newton Media. Z porovnania analýz médií na Slovensku a Maďarsku vyplynulo, že obraz Rómov je približne rovnaký v oboch krajinách a má podobné problémy, nedostatky a nezrovnalosti.

Viac si prečítate tu:

Download (DOCX, 213KB)

Nový informačný online portál:RÓMSKA DATABÁZA

i Apr 7th No Comments by

databanka letak  databanka letak2

Štartujeme nový online portál Rómsku databázu

Každý rok sa na Slovensku uskutoční niekoľko desiatok kultúrnych, vzdelávacích, súťažných podujatí súvisiacich s Rómami. Zaujíma Vás, kto a kedy ich organizuje?

Od roku 1989 vyšli u nás stovky kníh a publikácií o Rómoch, len v ostatných piatich rokoch ich bolo viac ako sto. Chcete sa o nich dozvedieť viac?

Na Slovensku jestvujú desiatky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú Rómom. Chcete poznať ich aktivity alebo sa s nimi skontaktovať?

Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom vytvorilo databázu informácií s rómskou tematikou dostupnú na internete.

Na webovej stránke http://databanka.romanokher.eu

Portál prináša:

  • informácie o mimovládnych neziskových organizáciách a inštitúciách venujúcich sa Rómom
  • poznatky o podujatiach, ktoré organizujú Rómovia i majorita pre všetkých
  • údaje o vzdelávaní, kultúre, histórii Rómov, rómskych osobnostiach a ďalších zaujímavostiach
  • informácie o publikáciách, diplomových prácach, výskumných prácach zameraných na Rómov

Otvorený list ministrovi po okrúhlom stole

i Apr 1st No Comments by

Deťom by pomohli bezplatné materské školy

IMG_1267

Zdroj:Romano nevo ľil
Prečítajte si v otvorenom liste tri odporúčania, ktoré navrhujú ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi účastníci okrúhleho stola o predprimárnom vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2015 v Bratislave z iniciatívy občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom.

Download (DOC, 321KB)

Aktuálna tlačová správa vydaná po okrúhlom stole je zverejnená TU
Môžete podporiť túto kampaň na tejto stránke, s podpísaním odporúčania aj s menom aj anonymne.Ďakujeme.http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=805509.