The Blog

Otvorený list ministrovi po okrúhlom stole

i Apr 1st No Comments by

Deťom by pomohli bezplatné materské školy

IMG_1267

Zdroj:Romano nevo ľil
Prečítajte si v otvorenom liste tri odporúčania, ktoré navrhujú ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi účastníci okrúhleho stola o predprimárnom vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2015 v Bratislave z iniciatívy občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom.

Download (DOC, 321KB)

Aktuálna tlačová správa vydaná po okrúhlom stole je zverejnená TU
Môžete podporiť túto kampaň na tejto stránke, s podpísaním odporúčania aj s menom aj anonymne.Ďakujeme.http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=805509.

Comments