The Blog

Predstavili knihu Tajomstvá detského srdca

i Apr 20th No Comments by

tajomstva

Dvadsať rokov pracovala rehoľná sestra Sr. Stellamaris Tóthová v Nízkoprahovom centre v Snine s rómskymi deťmi. Viedla ich k umeleckej činnosti – učila ich tvoriť literárne texty, vyjadrovať sa kresbami, fotografiami i divadelnou rečou. Deti zo Sniny i z Humenného sa zúčastňovali rôznych výtvarných, literárnych a divadelných, regionálnych i celoslovenských súťaží a každý rok získali ocenenie. Jedným z výstupov týchto aktivít od roku 2012 je kniha Tajomstvá detského srdca, ktorú zostavila Sr. Stellamaris a spolu s o. z. Čhave kamoro vydalo o. z. Romano kher – Rómsky dom.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa v Špeciálnej základnej škole Třebíčska v Humennom uskutočnilo slávnostné podujatie po názvom Dlhá cesta z Indie. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy Tajomstvá detského srdca. Podujatia sa zúčastnili aj autorky kresieb či textov uverejnených v knihe. Krásna, zaujímavo graficky riešená kniha s  ilustráciami a textami členov Nízkoprahového centra bude pre dievčatá a chlapcov vzácnou pamiatkou, ktorú možno ukážu hrdo svojim vnúčatám. Sr. Stellamaris, ktorá mala hlavnú zásluhu na vzniku knihy sa predstavenia publikácie nemohla zúčastniť, pretože od septembra 2014 je na misii v africkom Kamerune.

Vznik knihy mohol byť realizovaný vďaka podpore Fodnu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska a podpore Mesta Snina.

Vydanie knihy podporili Medzinárodný klub žien v Bratislave a vydavateľstvo Don Bosco v Bratislave.

Comments