FAREBNÝ SVET- COLORISKERI LUMA 2015

FAREBNÝ SVET- COLORISKERI LUMA 2015

i Máj 15th No Comments by

Rómski hudobníci alebo rómski kováči patrili k členom rómskej komunity, ktorých majorita vždy vyhľadávala a potrebovala ich služby. Vďaka tomu sa mohli šikovní hudobníci a majstri kováčskeho remesla spoločensky začleňovať.

Tradičné rómske remeslá – je téma tohtoročnej celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Súťaž sa koná už siedmy rok a doteraz sa v nej zúčastnilo približne 300 detí z 55 škôl na Slovensku.

V rokoch 2012 – 2014 bola témou súťaže rómska rozprávka od rómskych autorov alebo autorov, ktorí písali z rómskeho prostredia. Najmä pedagógovia oceňovali súťaž, ktorá učí všetkých spoznávať rómsku kultúru a dejiny a pomáha učiteľom pri multikultúrnej výchove a objavuje nové talentované deti.

Súťaž je určená pre všetky deti, rómske i nerómske deti. Môžu sa do nej zapojiť žiačky a žiaci základných škôl, deti z komunitných centier a centier voľného času. Ocenenie najlepších bude 20. júna 2015 v Dunajskej Lužnej na Európskom rómskom kováčskom sympóziu.

Zapojte sa aj Vy do súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Uzávierka je 29. mája 2015. Práce detí posielajte na adresu:

Lucia Mináčová

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava

O výsledkoch vás budeme informovať aj na Facebooku na Fan Page Romano Kher

kon na tabuli Anicka - Vaneska - Viky - Patrik

1.  Patrik Tanko dokáže nakresliť koňa na tabuľu za niekoľko minút.
2. Žiaci zo ZŠ Nevädzova v Bratislave sa zapoja do tohtoročnej súťaže Farebný svet.Tradičným rómskym remeslám sa venovali v letnom tábore.

Viac informácií  nájdete v  ŠTATÚTE SÚŤAŽII:

Download (PDF, 463KB)

Zranených Rómov prezentovali médiá anonymne

i Máj 13th No Comments by

Mediálna analýza  kauzy Vrbnica

Policajti nečakane napadli nevinných obyvateľov obce, dobili ich, pričom kamerové záznamy absentovali. Médiá síce označili obete útoku za bezproblémových, ale názory zranených ľudí považovali za nepodstatné. Viacero médií prezentovalo Rómov stereotypne a označilo ich za osadníkov. Len máloktorí politici sa zastali napadnutých Rómov.

Tieto závery vyplynuli z mediálnej analýzy kauzy Vrbnica, ktorú uskutočnila agentúra NEWTON Media v spolupráci s občianskym združením Romano kher – Rómsky dom. Viac sa dočítate v samotnej analýz VRBNICA .

Hľadáme dobrovoľníkov

i Máj 12th No Comments by