The Blog

Tlačová správa: Sympózium šikovných Rómov

i Jún 18th No Comments by

Sympózium šikovných Rómov

Dnešným dňom o.z.Romano kher vydáva tlačovú správu k výstave projektu Farebný svet -Coloriskeri luma 2015.

Download (PDF, 238KB)

Comments