Informačný seminár v Detve

Informačný seminár v Detve

i Dec 16th No Comments by

Dňa 20. novembra 2015 sa Detve v Kultúrnom dome A. Sládkoviča uskutočnilo informačné stretnutie stredoškolákov, na ktorom sa mladí dozvedeli odpovede na mnohé otázky súvisiace so štúdiom na vysokej škole. S informáciami prišli Dagmar Kusá, koordinátorka štúdií na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií, Ivan Rác, vysokoškolský pedagóg Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a medzinárodný konzultant v oblasti ľudských práv, Gregory Fabian. Stretnutie zorganizovalo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s Komunitným centrom v Detve. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.
VIAC INFO a FOTKY NA FACEBOOKU

Rómovia môžu povedať – nechceme utečencov

i Nov 2nd No Comments by

Vzorový príklad stereotypného prístupu k Rómom je možné nájsť v článku v časopise Plus 7 dni z 15. októbra 2015 pod názvom Nech idú domov! s podtitulkom Rómovia utečencov na Slovensku nechcú.
Autor kládol otázky obyvateľom osady na Strelníkoch neďaleko Letanoviec na citlivú tému utečencov. Vieme, aká je nálada v spoločnosti a vieme ako negatívne sa väčšina ľudí stavia k téme utečenci, tak prečo nepoužiť nato Rómov, nech vyslovia oni tento názor? Z mnohých názorov respondentov je jasné, že sa o uvedenú tému nezaujímajú a že ich vedomosti o utečencoch sú povrchné. Väčšina z opýtaných Rómov sa so živým Arabom nerozprávala, napriek tomu, že niektorí žili v Anglicku. Autorovi takáto povrchnosť neprekáža.
V rozpore s etikou novinára používa v titulku etnicitu. Predstavte si, že by v podobnom článku bolo uvedené, Slováci utečencov nechcú, alebo Nemci utečencov nechcú… Rómovia to však znesú a cez názory tých najchudobnejších a najmenej vzdelaných sa môžu vysloviť názory, ktoré si, väčšina ľudí na Slovensku myslí. Arabi kradnú deti, sú konfliktní, nemožno sa cítiť pri nich bezpečne…
Paradoxné je, že autor v príspevku chváli Rómov, ktorí sa presťahovali z Letanovského mlyna do nových bytov na Strelníkoch za ich pozitívny prístup k obydliam a pochopil aj skutočnosť, že týmto ľuďom najviac chýba riadna práca. Citlivosť novinára píšuceho o zraniteľnej národnostnej menšine mu však jednoznačne chýba.

Agnes Horváthová

Hľadáme dobrovoľníkov

i Máj 12th No Comments by

 

Študentky VŠMU na návšteve v Romano kher – Rómskom dome

i Apr 27th No Comments by

Prednedávnom sme mali v Romano kher – Rómskom dome návštevu. Zavítali k nám študentky odboru divadelný manažment Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave spolu so svojou pedagogičkou Zuzanou Lampl. Návšteva bola súčasťou prednášky sociológia subkultúr.

Aké boli dojmy študentiek?

Patrícia:

Exkurzia bola prínosná. Predsudky išli bokom cez rozhovory sme sa dozvedeli mnohé nové veci. Najviac ma zaujala celoštátna výtvarná súťaž Farebný svet. Prekvapilo ma, koľko máme talentovaných rómskych detí na Slovensku.

Veronika:

Zaujímavá bola informácia o knihe rómskej autorky zo Švédska, ktorá je v tejto severskej krajine povinnou literatúrou a učebnicou multikultúry. Jej názov je Katici, v slovenskom preklade ju vydalo ministerstvo školstva v roku 2004, ale ak by ju naši učitelia v súčasnosti niekto zháňali v knihkupectvách, tak ju nezoženú. Vyšla iba raz, pritom by zišla dotlač pre ďalšie deti, ktoré by pomocou knihy lepšie pochopili, aká je rómska kultúra.

Magdaléna:

Rómovia sú u nás jednou z nadiskutovanejších tém na Slovensku, nie vždy ale máme príležitosť vidieť veci z pohľadu, ako nám ich predstavila pani Horváthová z občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom. Rozhovor s ňou mi úplne zmenil pohľad na Rómov.

študenti 5. ročníka Divadelnej fakulty VSMU

Popis k obrázku: Na obrázku je celý ročník odboru divadelného manažmentu DF VŠMU. Študent na návšteve v Romano kher – Rómskom dome nebol, bol chorý. Dievčatám sa u nás páčilo.

Predstavili knihu Tajomstvá detského srdca

i Apr 20th No Comments by

tajomstva

Dvadsať rokov pracovala rehoľná sestra Sr. Stellamaris Tóthová v Nízkoprahovom centre v Snine s rómskymi deťmi. Viedla ich k umeleckej činnosti – učila ich tvoriť literárne texty, vyjadrovať sa kresbami, fotografiami i divadelnou rečou. Deti zo Sniny i z Humenného sa zúčastňovali rôznych výtvarných, literárnych a divadelných, regionálnych i celoslovenských súťaží a každý rok získali ocenenie. Jedným z výstupov týchto aktivít od roku 2012 je kniha Tajomstvá detského srdca, ktorú zostavila Sr. Stellamaris a spolu s o. z. Čhave kamoro vydalo o. z. Romano kher – Rómsky dom.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa v Špeciálnej základnej škole Třebíčska v Humennom uskutočnilo slávnostné podujatie po názvom Dlhá cesta z Indie. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy Tajomstvá detského srdca. Podujatia sa zúčastnili aj autorky kresieb či textov uverejnených v knihe. Krásna, zaujímavo graficky riešená kniha s  ilustráciami a textami členov Nízkoprahového centra bude pre dievčatá a chlapcov vzácnou pamiatkou, ktorú možno ukážu hrdo svojim vnúčatám. Sr. Stellamaris, ktorá mala hlavnú zásluhu na vzniku knihy sa predstavenia publikácie nemohla zúčastniť, pretože od septembra 2014 je na misii v africkom Kamerune.

Vznik knihy mohol byť realizovaný vďaka podpore Fodnu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska a podpore Mesta Snina.

Vydanie knihy podporili Medzinárodný klub žien v Bratislave a vydavateľstvo Don Bosco v Bratislave.

Nový informačný online portál:RÓMSKA DATABÁZA

i Apr 7th No Comments by

databanka letak  databanka letak2

Štartujeme nový online portál Rómsku databázu

Každý rok sa na Slovensku uskutoční niekoľko desiatok kultúrnych, vzdelávacích, súťažných podujatí súvisiacich s Rómami. Zaujíma Vás, kto a kedy ich organizuje?

Od roku 1989 vyšli u nás stovky kníh a publikácií o Rómoch, len v ostatných piatich rokoch ich bolo viac ako sto. Chcete sa o nich dozvedieť viac?

Na Slovensku jestvujú desiatky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú Rómom. Chcete poznať ich aktivity alebo sa s nimi skontaktovať?

Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom vytvorilo databázu informácií s rómskou tematikou dostupnú na internete.

Na webovej stránke http://databanka.romanokher.eu

Portál prináša:

 • informácie o mimovládnych neziskových organizáciách a inštitúciách venujúcich sa Rómom
 • poznatky o podujatiach, ktoré organizujú Rómovia i majorita pre všetkých
 • údaje o vzdelávaní, kultúre, histórii Rómov, rómskych osobnostiach a ďalších zaujímavostiach
 • informácie o publikáciách, diplomových prácach, výskumných prácach zameraných na Rómov

Otvorený list ministrovi po okrúhlom stole

i Apr 1st No Comments by

Deťom by pomohli bezplatné materské školy

IMG_1267

Zdroj:Romano nevo ľil
Prečítajte si v otvorenom liste tri odporúčania, ktoré navrhujú ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi účastníci okrúhleho stola o predprimárnom vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2015 v Bratislave z iniciatívy občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom.

Download (DOC, 321KB)

Aktuálna tlačová správa vydaná po okrúhlom stole je zverejnená TU
Môžete podporiť túto kampaň na tejto stránke, s podpísaním odporúčania aj s menom aj anonymne.Ďakujeme.http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=805509.

Anketa o predprimárnom vzdelávaní

i Mar 8th No Comments by

Ohľadom predprimárneho vzdelávania sme oslovili sme ľudí, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a položili sme im dve otázky.

 • Prečo považujete predškolskú výchovu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia za dôležitú? 
 • Čo navrhujete pre  zlepšenie súčasnej situácie? 

Mgr. Ildikó Górová, učiteľka ZŠ Vtáčkovce

 • Učím v nultom ročníku základnej školy  . Naším žiakom pri vstupe do nového prostredia veľmi pomáha, ak som rómsky hovoriaca učiteľka, lebo väčšina z detí nevie  po slovensky. Každý rok sa nájdu aj deti, ktorým nestačí ani nultý ročník na to, aby boli dostatočne pripravení na postup do prvého ročníka. Tieto deti by mali možnosť navštevovať predškolské zariadenie už od troch rokov,  kedy sa formuje osobnosť dieťaťa. Rómske deti  sú veľmi vďačné a  sú veľmi spoločenské a majú tendenciu učiť sa od svojich rovesníkov v skupinách . Už od troch rokov by mali byť vyňaté z domáceho prostredia a absolvovať celodennú výchovu. Nultým ročníkom si len predžujú základnú školu o jeden rok.
 • Mám tri deti a učia sa výborne. Do materskej školy som prihlásila len svoju najmladšiu dcéru, pretože som bola zamestnaná. U nás v obci  nie je materská škola,  tak som ju prihlásila do najbližšej škôlky, ktorá je vzdialená od našej obci 8 km . Je to finančne náročné, náklady na pohonné hmoty predstavujú mesačne až 100 eur a to nepočítam poplatky za stravu, školné a ošatenie. Som však presvedčená, že je to dobrá investícia, pretože moja dcéra úspešne absolvovala testy školskej zrelosti. Nezamestnaní rodičia by si to nemohli dovoliť. Všetky deti a najmä tie, ktoré sú zosiacálne znevýhodneného prostredia by mali mať možnosť navštevovať materskú školu v mieste svojho bydliska.

Marcela Balogová, bývalá asistentka učiteľa

 • Deti zo sociálne znevýodneného prostredia potrebujú predprimárne vzdelavánie, najmä preto, aby sa mohli v škole dorozumieť – jazyková bariéra je najväčšou prekážkou pri ich školskej neúspešnosti. Deti si potrebujú osvojiť slovnú zásobu a využívať ju v komunikácii.
 • Deti nerozumejú slovenským pedagógom, a potom dochádza k tomu, že v škole plačú. Táto situácia by sa mohla zlepšiť keby mali asistentov, ktorí by im pomohli lahšie porozumieť ich panie učiteľky.  

Monika Beňová, evanjelická farárka, obec Rankovce

 • Predstupeň je veľmi dôležitý. Deti by mali prísť do kontaktu aj s iným prostredím, získať pravidlá, vystúpiť z komunity a okrem komunikátivných zručností si deti musia osvojiť aj hygienické náviky.
 • V prvom rade sa musí zmeniť prístup našej vlády. Pokým neprídu a neodučia si aspoň týždeň, tak nepochopia aké to je. Treba zlepšiť vzdelanosť a otvoriť cestu deťom, aby dokázali vyjsť z komunít. Tento systém zabíja v deťoch to dobré, lebo školy majú zviazané ruky vzdelávacími programami a osnovami. Deti potrebujú oveľa viac racionálnejší, praktickejší prístup a nie abstraktný.

Alžbeta Zemanová

Pedagogická asistentka, Základná škola Mojmírovce

 • Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali absolvovať predškolské vzdelávanie z viacerých dôvodov: Je potrebné aby si zvykli na kolektív, aby spoznávali nové prostredie, aby sa oboznámili s detskými hrami, pravidlami, s učením sa hravou formou a nadobudli hygienické a ďalšie návyky. Proste, aby boli pripravené na zápis do základnej školy.
 • Situácia by sa zlepšila zvýšením kapacity materských škôl, aby neostali práve tieto deti bez predškolského vzdelania. Veľa si sľubujem od práce s rodičmi. Je doležité aby pochopili aký obrovský význam má predškolská dochádzka pre ich deti.

 

 

 

Farebný svet- Coloriskeri luma 2014

i Dec 8th No Comments by

Romano kher – Rómsky dom uverejnil nové vydanie katalógu z čitateľsko-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2014. Čitatelia v ňom nájdu opäť pekné kresby detí z celého Slovenska a úryvky z rómskych rozprávok alebo literatúry z rómskeho prostredia s krátkym životopisom autorov.

Železná dedina

Neďaleko Bratislavy bola dedina, v ktorej žili Rómovia už pred tristo rokmi, medzi ktorými bolo veľa kováčov. Boli medzi nimi jednoduchí kováči, ale aj takí, ktorí vedeli podkuť koňa alebo dokonca ukuť umeleckú železnú bránu. Kováči z obce ukuli ohradu okolo Kačacej fontány v Bratislave, bránu pred Grassalkovičovým palácom, zábradlie na Michalskom moste a mnoho ďalších vecí v Bratislave i v iných mestách. Britská kráľovná Alžbeta II. dostala pri návšteve Slovenska v roku 2008 od kováčov vykovanú detskú ruku so srdcom na dlani.   Boli to bohatí a múdri kováči, ktorí svojich synov a svoje dcéry poslali do škôl a dnes sú namiesto voľakedajších chatrčí v rómskej časti krásne domy.

Dedina sa volá Dunajská Lužná a volajú ju aj železná dedina. Občianske združenie Chartikano už dvanásť rokov organizuje Európske rómske kováčske sympózium, ktorým vzdáva úctu svojim kováčskym predkom a zároveň dokazuje, že ide o živú tradíciu. V roku 2015 sa spojili občianske združenie Chartikano s občianskym združením Romano kher – Rómsky dom. Čitateľsko-výtvarná súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma, ktorá beží už siedmy rok bola vyhlásená na tému tradičné rómske remeslá a oceňovanie víťazov sa uskutoční na Európskom rómskom kováčskom sympóziu.

Katalóg výherných diela v ročníku 2014 nájdete POD TEXTOM, ZOZNAM VÝHERCOV JE ZVEREJENENÝ TU: http://paramisa.blogspot.sk/2014/09/vyhodnotenie-literarnej-sutaze-farebny.html

KATALÓG  2014 OBSAHUJE NAJLEPŠIE DIELA, KRESBY, MAĽBY ŽIAKOV NA TÉMU ROZPRÁVKY, preto ju násjdete na webovej stránke PARAMISA:

Download (PDF, 6.36MB)

Tradičné rómske remeslá nájdete popísané v tomto materiály, ktorý bude slúžiť zároveń ako manuál pre ďalši´ročník v spolupráci s Európskym dňom kovácstva:

Download (PDF, 2.08MB)

Oslavy dňa rómskeho jazyka vo Vtáčkovciach

i Nov 20th No Comments by
Viete o tom, že 5.november je oslavným dňom rómskeho jazyka?  Rómovia oslavujú tento deň od roku 2009. Od čias, kedy sa na medzinárodnej konferencii v Záhrebe zišli lingvisti, pedagógovia, žurnalisti, lídri rómskych organizácií z 15 štátov Európy a vyhlásili tento deň za Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Na Základnej škole vo Vtáčkovciach sa na počesť tohto dňa konali oslavy. Žiaci sa obliekli do rómskych farebných  šiat. Pani učiteľka Alena Obžutová porozprávala žiakom o rómskej literatúre, aj o prínose Mileny Hübschmannovej pre Rómov a pre rómsky jazyk.
Oslava Dňa rómskeho jazyka vo Vtáčkovciach. Na obr. zľava Vanesa  Gáborová,  Andrea  Gáborová,,  Juliana  Sameľová a Mária Gáborová.

Deti pozorne počúvali, keď im pani učiteľka Alena Obžutová prednášala deťom o rómskej literatúre.

Žiaci čítali   rozprávky  Eleny Lackovej, Dezidera Bangu a Józsefa Ravasza. Spoznávali rómske hádanky  a rómske príslovia a porekadlá.

Pridať popis
Prišiel dokonca aj, harmonikár z Vtáčkoviec pán Dezider Gábor. Rozveselil a roztancoval detské obecenstvo a zaujal deti svojím rozprávaním o spomienkach ako sa kedysi učil hrať na  harmonike a ako  chodieval s ďalšími muzikantmi hrávať na svadby, pohreby a krstiny. Jeho vnučka Juliana Sameľová zdedila hudobný talent po dedovi, síce nehrá na hudobnom nástroji, ale pekne spieva.
Harmonikár pán Gábor so svojou vnučkou.
Deti tancovali a spievali.

A akáže by to bola oslava bez jedla? Jedli sa tradičné rómske marikľa (lokše), ktoré pripravili pani učiteľka Ildikó Górová (na obr. zprava) s pedagogickou  asistentkou Romanou Balogovou.

Pre žiakov školy to bol krásne prežitý, neobyčajný deň so všetkým, čo im je blízke, so spoznávaním vecí a ľudí spojenými s Rómami a s rómstvom.