o

Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015

Nový ročník súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma

Romano kher – Rómsky dom vyhlasuje  štatút  výtvarno -literárnej  celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015. Hlavnou témou oboch kategórií  tohtoročnej súťaže sú tradičné rómske remeslá.

Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015 nájdete tu:

Download (PDF, 463KB)

Texty, ktoré majú za cieľ inšpirovať súťažiacich nájdete tu:

Download (PDF, 2.08MB)