f

Zasielanie výtvarných prác detí do celoštátneho kola

Milí pedagógovia,

nezabudnite prosím poslať práce detí do súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017. Termín uzávierky je 9. 6. 2017. Práce sa doručujú na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava. Ďakujeme.

 

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v Kultúrnom stredisku – Bratislava Nové Mesto 29. 6. 2017 o 11.00.

 

 

Viac o súťaži sa dozviete na tejto stránke.