n

Šaj pes dovakeras a Čačipen pal o Roma

[19.03.2018]

Romano kher – Rómsky dom zverejnil na portáli databanka.romanokher.eu nové heslá. V sekcii Publikácie sa nachádzajú informácie o knižných tituloch Hübschmannová, M.: Šaj pes dovakeras – Můžeme se domluvit (Olomouc, 1993) a Vašečka, M. (ed.): Čačipen pal o Roma – Súhrnná spáva o Rómoch na Slovensku (Bratislava, 2002).

http://databanka.romanokher.eu/publikacia/saj-pes-dovakeras-muzeme-se-domluvit/
http://databanka.romanokher.eu/publikacia/cacipen-pal-o-roma-suhrnna-sprava-o-romoch-na-slovensku/