a

Sestra Atanázia, Eva Gašparová

[21.03.2018]

Na portáli rómskej databázky databanka.romanokher.eu sme zverejnili nové heslá.
 
V sekcii Encyklopédia si môžete prečítať o Sestre Atanázii – vlastným menom Mária Holubová a o poetke Eve Gašparovej.
 

 
http://databanka.romanokher.eu/lexikon/sestra-atanazia/
http://databanka.romanokher.eu/lexikon/gasparova-eva/