a

Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2018

V roku 2018 vyhlasuje občianske združenie Rómsky dom – Romano kher celoštátnu postupovú súťaž určenú pre žiakov základných, základných umeleckých škôl, detských domovov a komunitných centier Farebný svet – Coloriskeri luma 2018. Viac informácií, podmienky účasti a pravidlá sa dozviete v Štatúte súťaže.

FS_logo2
 
Na stiahnutie
 
Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2018
 
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín
 
Odlišnosti a farebnosť sveta si vážme – báseň
 
Katalóg prác z minulého ročník súťaže
 
basen_

Cieľom súťaže Farebný svet je:
– oboznámiť žiakov a žiačky, dievčatá a chlapcov s Dohovorom o právach dieťaťa a priblížiť im pojmy
„sloboda, demokracia a ľudské práva“;
– motivovať rómskych i nerómskych žiakov a žiačky, dievčatá a chlapcov k oboznamovaniu sa so svojimi
detskými a občianskymi právami;
– inšpirovať ich k výtvarnému stvárneniu na tému sloboda, demokracia a ľudské práva;
– podnietiť ich k vytvoreniu vlastnej literárnej tvorby o svojom zmýšľaní a vzťahu k ľudským právam.