b

Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017

Aj v roku 2017 vyhlasuje občianske združenie Rómsky dom – Romano kher celoštátnu postupovú súťaž určenú pre žiakov základných, základných umeleckých škôl, detských domovov a komunitných centier Farebný svet – Coloriskeri luma 2017. Viac informácií sa dozviete v Štatúte súťaže.
statut

Milí pedagógovia, nezabudnite prosím poslať práce detí do súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017. Termín uzávierky je 9. 6. 2017. Práce sa doručujú na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava. Ďakujeme. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v Kultúrnom stredisku – Bratislava Nové Mesto 29. 6. 2017 o 11.00.

 

Na stiahnutie

Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017

Dohovor o právach dieťaťa jazykom mladých

Vybrané články Dohovoru o právach dieťaťa

FS_logo2
Cieľom súťaže je:

- oboznámiť žiakov a žiačky, dievčatá a chlapcov s Dohovorom o právach dieťaťa a priblížiť im pojmy
„sloboda, demokracia a ľudské práva“;
– motivovať rómskych i nerómskych žiakov a žiačky, dievčatá a chlapcov k oboznamovaniu sa so svojimi
detskými a občianskymi právami;
– inšpirovať ich k výtvarnému stvárneniu na tému sloboda, demokracia a ľudské práva;
– podnietiť ich k vytvoreniu vlastnej literárnej tvorby o svojom zmýšľaní a vzťahu k ľudským právam.