i

V Dunajskej Lužnej na Kováčskom sympóziu

V sobotu 25. júna 2016 sa v Dunajskej Lužnej stretli víťazi súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2016, ich učitelia a vychovávatelia z niekoľkých kútov Slovenska. Mladí umelci si od členiek poroty prevzali ocenenia, navzájom sa spoznali a spoločne zažili jedinečnú atmosféru, ktorá vládla na 13. ročníku Európskeho rómskeho kováčskeho sympózia. Do tohto ročníka súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma prišlo 323 výtvarných a literárnych prác žiakov z 26 základných škôl a 19 detských domovov.

Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-01 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-02 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-03 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-04 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-05 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-07 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-08 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-09 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-10 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-12 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-13 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-14 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-15 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-18 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-19 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-20 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-21 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-22 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-37 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-39 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-42 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-43 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-44 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-45 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-46 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-47 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-48 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-49 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-50 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-51 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-52 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-53 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-56 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-61 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-66 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-67 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-73 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-74 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-75 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-76 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-77 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-78 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-80 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-81 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-82 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-83 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-84 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-85 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-86 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-88 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-89 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-90 Farebny_svet_Coloriskeri_luma_2016-91